2021. április 22. csütörtök
Ma Csilla, Noémi, Kájusz névnap van.
Alapító: Bódis Gábor & Németh Árpád (MCMXC)

Fiók

Felhasználónév:

Jelszó:

Legnépszerűbb

Vajdasági magyar-magyar szótár

Remélhetőleg segítségével jobban megértjük egymást. >

Tovább

“Hálát adunk, hogy Erdély Romániához tartozik”

„Ordítani Kárpátia koncerteken és hullarészegen üvölteni, dögölj meg büdös zsidó.” Ille István ( Kanadai Magyar Hírlap): >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (18.)

Megőrültem. Ezt már kezdem felfogni, de lehet, hogy csak hülyülök. Tizenöt éve nem engedem Sára lányomnak >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (22.)

Simor Márton a becsületes neve. 1975-ben született. Szegedi szobrász és tanár. Mivel vallom, hogy az emberiség >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (20.)

Mondhatnám azt is, gyerekkori pajtások vagyunk, de ez nem igaz, hisz Robi egy tízessel fiatalabb, és >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (12.)

Zsozsó! Őt szinte mindenki így ismeri. Zentai lány, asszony, akinek vadregényes élete valahol mostanság tisztult le. >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (21.)

Ifjúság Mikor Kolumbusz a zsivajgó partra lépetts követték társai, az ittas tengerészek,szagos szél támadt s lábához hullt >

Tovább

Újra itt a Napló! - hozzászólások

A Napló újraindulása alkalmából megjelent cikkhez több hozzászólás érkezett. Meggyőződésünk, hogy egyes vélemények tájékozatlanságnól fakadnak. Megpróbáltuk közölni >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (1.)

Valamelyik nap a múlt héten megcsörren a telefonom, és Árpád közli velem, hogy 19-év után újra >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (13.)

Magamnak ezeket a kérdéseket írtam fel. Olyan emlékeztetőnek, miután vasárnap délután rám csörgött: >

Tovább

Madárdal

Jó magyarnak lenni. Tudom ezt már rég óta, de most szombaton valahogy különösen jó volt, sok >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (8.)

Ma egy könyvről szeretnék szólni. Ez a gondolat már vagy fél éve érik bennem, de most, >

Tovább

Naplójegyzetek az Autonómiából

Slobodan Beljanski
Slobodan Beljanski
Naplójegyzetek az Autonómiából
Autonómia (Steven Janssen alkotása)

Beszélgetések a Vajdasági Párt meg­alakításáról. Vajdaságot azok akarják berendezni, akik számára csak föld­rajzi fogalomként létezik.

Augusztus 10-11., péntek, szombat

Ám létezik valami, amit úgy nevezhetnénk, hogy kulturális identitás. A számos kultúra együttélése ezen a tájon olyan kulturális értékeket hordott ki az idők folyamán, mint a mértékletesség, a különbözőségek elis­merésének képessége, a vallási és nem­zeti tudat diszkrét ápolása, a lényeg ke­resése a formális megoldások helyett, és egy olyan melankolikus gondolkodásmód kialakulása, amely az emberben a saját kételyeit tudatosítja, egyben pedig távol tartja mindenféle kollektív szenvedélytől és szellemi abszolutizmustól.

Ha ezek az értékek valóban létez­nek, úgy politikai autonómiával kell őket megvédeni – függetlenül attól, hogy en­nek megvannak a jogi és történelmi alapjai is.

Augusztus 12., vasárnap

Mindig is érdekelt, kik lehetnék azok, akik egy esetleges széteséskor arra is képesek lennének, hogy lecsukassák vagy megöljék politikai ellenfeleiket. Kik azok a látszólag jóakaratú, társaságked­velő, pedáns és visszahúzódó emberek? És itt vannak, önként jelentkeznek. Hosszú leveleket írnak a szerkesztősé­geknek, kiabálnak a mítingeken. A sza­badságtól megrészegülve kiteregetik kár­tyáikat: az agresszivitást és a gondolat szánalmas hulladékait.

Augusztus 13., hétfő

Egy nap Popovicán, újság és telefon nélkül. Milyen kéjes élvezet egyedül len­ni, szalmakalapban sétálni az erdőben. Teát inni. Átsiklani tekintetünkkel a vá­roson és az azt övező politikai szenvedé­lyeken. Van-e még élet az elefántcsont­toronyban?

Augusztus 14., kedd

A demokrácia egyik lehetséges rossz formája, amit a kommunistákból és a szocialista szövetségből alakult új párt-kartell demonstrál. Tetteikben máris tet­ten érhető a hatályban levő alkotmány és a törvények tiszteletben tartására való felkészületlenség, s vele együtt a társadalmi vagyonhoz, a régi párttagsághoz való ragaszkodás, az állami funkciónak a pártérdekek propagálására való felhasz­nálása, a nagy példányszámú újságok és a televízió kisajátítása, az ellenzék iránti tolerancia hiánya, a politikai ellenfelek­kel szembeni inkorrekt magatartás. Az Ante Marković elleni támadások a patri­otizmusuk, a lojalitásuk és felajzott nemzeti érzéseik rituális hulladékai. A szö­vetségi kormány programjának ún. tudo­mányos közgazdaságtani bírálata – amelyet a Szerb Képviselőházban né­hány nappal ezelőtt Stanko Radmilović fejtett ki – nem takarhatja el azt a tényt, hogy mindezek mögött a dolgok mögött presztízskérdés, és annak az em­bernek a teljes diszkreditálására való tö­rekvés húzódik meg, akinek sikerei ve­szélyesen megingatták az előre „felkent vezérek” pozícióját. Ezt szajkózza a poli­tikusok és újságírók egész hada is. An­nak idején Stendhal úgy vélte, hogy Na­póleon saját hatalmi törekvései miatt ve­szítette el Franciaországot. A totalitariz­mus vágyától fűtött politikusokra az effé­le tanulságok nem érvényesek.

Augusztus 15., szerda

Vita a sajtószabadságról. Arról be­szélek, hogy a sajtó ellenőrzése eddig nem szúrt szemet. Most azonban, hogy a Párt hatalmának napjai meg vannak számlálva, amikor át kellett esnie az első szabad (vajon tényleg szabad?) választá­sok tisztítótüzén (vagy netán poklán?), amikor az eddigi pártstruktúrák össze­omlanak, az elemek pedig viszályokba keverednek – egyszeriben kiderül, hogy az épület minden eresztékében recseg-ropog, és nem akad megbízható ember, aki a lyukakat betömje. Más fegyvert kell keresni a cél eléréséhez. Így jutot­tunk el a Tartományi Képviselőház pél­da nélküli merev és demokráciát mel­lőző határozatához, amelyben a sajtónak előírja a munkafeladatait, a Végrehajtó Tanácsot pedig megteszi főinkvizítornak: minden „ügy és feladat” fölött határtalan felügyeletet gyakoroló szervnek.

Már el is feledkeztem róla, mikor volt ennyire nyíltan megmutatkozó cen­zúrával dolgunk. Erről beszél Várady Tibor, Dejan Janča, Petko Vojnić-Purčar. Egyetértünk abban, hogy a köztár­sasági alkotmány azon rendelkezése, hogy a sajtó szabad, nem elégíti ki a követelményeket, és ki kell egészíteni a cenzúra eltörléséről szóló nyilatkozattal.

Augusztus 16., csütörtök

Új könyv. Torqueville: A demokrá­cia Amerikában. Mesélik, hogy Torque­ville gyalogszerrel járta be az Egyesült Államokat csakúgy, mint Petőfi Magyar­országot. Vajon csak így tudatosulhat, hogy: „Ha a nép uralkodni fog a költé­szetben, közel áll ahhoz, hogy a politiká­ban is uralkodjék”.

Augusztus 17., péntek

Főcím az újságban: Knin fegyverben? Hallom a repülőgépek zúgását. Egyko­ron kongresszusaink, választásaink és a „népakarat" irracionalizmusának tárgyai. Most a mitikusra felhangolt, az állig fel­fegyverzett racionális emberé. Ma, ami­kor mindenki indíthat újságot, és kiadhat könyvet, privát vállalatot és pártot ala­kíthat, azok, akik évtizedeken át hallgat­tak, most felkelést akarnak. A nemzet­ségben, törzsben és nemzetben való gon­dolkodás közepette a polgárosodásról szóló elmélet a fantázia birodalmába tar­tozik. Az a politika, amely az emberek primitívségére épít maga is primitív esz­közöket használ.

A holnap azt súgja nekem: ha ez a mai világ szétesik, azt nem dübörgés, hanem nyüszítés kíséri. Nyüszítés a ostobaság és a gonosz erők miatt.

1990. augusztus 22.
Küldje tovább ezt a cikket.

Kommentek

Ehhez a cikkhez még nem fűztek megjegyzést.

Komment írásához be kell jelentkeznie.

Legfrissebb

A leggyávább bátor ember

„Demokratának lenni mindenekelőtt azt jelenti, hogy nem félni…” Amikor Bibó ezt a közhelyszerűen, ám rendre hiányosan >

Tovább

Mit akar Oroszország a Nyugat-Balkánon?

Oroszország meg akarja gátolni a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozását, ezért növeli befolyását a térségben. Olyan szereplőket >

Tovább

Merkel már bekeményítene?

Magyarországra utalva a német kancellár kijelentette: nem tartja helyénvalónak, hogy egyes államok az uniós gyógyszerfelügyelet jóváhagyása >

Tovább

Élet-halál veszélyhelyzetben

Szerény véleményünk szerint Magyarországon a veszélyhelyzet jóval a koronavírus világjárvány előtt kezdődött, egész pontosan azon a >

Tovább

Uniós törvény a sajtószabadságról?

Thierry Breton az EP Kulturális és Oktatási Bizottságában beszélt, kiemelve, hogy aggasztó jelenségeket tapasztalni a média >

Tovább

De aztán ne kímélje a láncos kutyát!

Szinte biztos vagyok abban, hogy e remekbe szabott, igényes produkciót követően a Magyar Nemzetnek nevezett Szabad >

Tovább

Az unió emberelje meg magát sajtószabadság ügyében!

Financial Times: Tegyen az eddiginél sokkal többet a független sajtóért, annál is inkább, mert média szabadsága >

Tovább

A pánik jelei

Azt gondolom, hogy sokkal többet tudnak a közvélemény állapotáról, mint amennyit mi tudunk, és ez ijesztheti >

Tovább

Ritka menekültbarát döntést hozott a szerb alkotmánybíróság

Elmarasztalta ugyanis a rendőrséget, miután az négy éve egy helyi bíró döntése ellenére sem indította meg >

Tovább

Spiegel: Orbán Viktor egyre inkább lesre fut az unióban

A földrészen egyre inkább árnyékba kerül. Csak úgy tudta megakadályozni, nehogy kidobják az Európai Néppártból, hogy >

Tovább

Pár szó az ellenzéki pártok védelmében

Ezt a rezsimet azonban nem lehet csupán pár százalékkal legyőzni. Egy csekély, „éppen csak” győzelem bármely >

Tovább

A nagy világösszefüggések

A végtelen hazaszeretetet az akadémiai szabadság elve fölé helyező Fudan Egyetem egyik remekbe szabott egyetemi kurzusát >

Tovább