2023. december 8. péntek
Ma Mária, Emőke névnap van.
Alapító: Bódis Gábor & Németh Árpád (MCMXC)

Fiók

Felhasználónév:

Jelszó:

Legnépszerűbb

Tisztelt Bódis Gábor!

Engedje meg, hogy röviden válaszoljak a Napló 28. számá­ban közölt vezércikkének néhány mondatára. >

Tovább

Pornó anziksz

Nem is sejted, Szilvia, mostanában mennyit ábrándozok a fenekedről. Pe­dig tizenegynaponta kimondottan ezért vonulok a guggolva >

Tovább

Egy levél a szabadkai szökőkútról - a szökőkútért

A szabadkai főtéren lévő (zöld) Zsolnay-szökőkutat 1985-ben avatták fel. A polgárok szívükbe zárták, és örömet leltek >

Tovább

Csetnikek és usztasák

MÁSKÉNT EZ NEM TÖRTÉNHETETT! Azok után sem, hogy Belgrádból, illetve Zágrábból a vasárnap esti maksimiri polgárháborút előre >

Tovább

Tanmesék felnőtteknek

Csak kevés embernek adatik meg a látnoki képesség, engem viszont igenis ilyen kivételes hajlammal áldott meg >

Tovább

Két kezünket összetéve…

Három dologról szeretnék említést tenni, talán nyomot is hagyni, június harmadik vasárnapjának éjszakáján készült rövid >

Tovább

Szárnyát vagy combját?

Az előző részben az olaszos ízek voltak az étlapon, gasztronómiai naplóm folytatásában a kicsi kínai falatkák >

Tovább

It's toasted

Rengeteg katonatörténetet hallottam már, a legtöbb vicces kis sztori, kerülve a komoly dolgok ecsetelését. Inkább anekdoták >

Tovább

Tisztelt Ágoston András!

Sokáig töprengtem, válaszoljak-e egyál­talán levelére, amelynek felszólító hangne­me – őszintén megvallva – egy magunk mögött vélt >

Tovább

Isten éltesse, Tanár úr!

Az egyetemen még szerencsém volt dr. Szeli István előadásait hallgatni. Soha nem jött készü­letlenül, soha nem >

Tovább

Pásztornak, Végelnek egy a hangja

A megújulás ambíciójáról, a megújulás és az összefogás esélyéről beszélt Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség >

Tovább

Lelkierő és türelem

Újvidéken szálltunk fel a Belgrád-Bécs nemzetközi gyorsra. Egy hatüléses fülke, a szemközti oldalon két munkásformájú ember >

Tovább

Napló-bejegyzések

Kasza József
Kasza József
Napló-bejegyzések
A Szabadkai Színház a XIX. században

Lényeges változások történtek Sza­badkán az elmúlt egy évben olyan értelemben, hogy erősöd­itek a demokratizálódási folyamatok, megtörtént a többpárti választás.

Sza­badka egyértelműen ellenzéki város lett Szerbiában, aminek most is érzi a hatá­sát, ugyanis a régi kommunistáknak vagy az új kommunistáknak, szocialisták­nak ez – természetesen – nem tetszik. Minden alkalmat megragadnak, hogy Szabadkát mellékvágányra tegyék, ezt a várost azonban nem lehet egyszerűen törölni Szerbia térképéről, sem Jugo­szlávia térképéről, de még Európáéról sem. Az emberek a szorgos munkájukkal és kultúrájukkal teremtett várost, környe­zetet nem adják egykönnyen. Úgy hi­szem, Szabadka ki fog tartani ezen az irányvonalon. A mindennapi fejfájások megmaradtak, a hadakozások magával a végrehajtó tanáccsal úgyszintén. Többet kellene ennek a városnak adni, de ha egy komplett végrehajtó tanács gátolja az ember munkáját, akkor ezt nagyon nehéz elérni.

Az elmúlt egy esztendő során sok minden megoldódott, de maradtak régi gondok is. Ilyen például a Szabadkai Népszínház ügye. Az embe­rek elkeseredettségükben teljesen hátat fordítottak a színháznak és kultúrigényeiket egy új magyar társulat alakításával akarják kielégíteni. A kezdeményező bi­zottság megalakult, és bízok abban, hogy az elképzelésnek eredménye is lesz, de nagyon nehéz előbbre jutni ezzel a gondolattal ilyen pénztelen világban. A kultúra nem egy profitot termelő gazda­sági ág, úgyhogy a színház egyelőre nem tudja önmagát eltartani. Szóval, nehéz lesz, de a kezdeményezés elhangzott, márpedig ha a szabadkaiak valamit a fejükbe vesznek, akkor annak előbb-utóbb a végére járnak.

A VMDK helyi szervezete egy évvel ezelőtt is működött már Szabad­kán, azóta napról napra erősö­dött; maga a VMDK is kibontakozott teljes egészében: egy erős politikai szer­vezetté alakult át. Nagy eseménye Szabadkának, hogy itt tartottuk a második kongresszust. Szerintem ez természetes is, hiszen – mint üdvözlő beszédemben mondtam a megnyitón – Szabadka a vajdasági magyarok kulturális központja, a város magyarsága erős, a polgárok támogatják a VMDK elképzeléseit. Persze az extrém megnyilvánulásokkal nem tu­dunk egyetérteni. Szabadkán az egymás iránti tolerancia eredményeképpen tud­juk értékelni más nemzetek elképzeléseit, magunkévá tesszük, támogatjuk azokat. Ezzel egymás kultúráját gazdagítjuk.

Nagyon nagy esemény volt Tőkés László megjelenése Szabadkán. Az istentiszteleten kifejtett gon­dolatai és későbbi nyilatkozatai egyértelműen arra utalnak, hogy a magyarság­nak tömörítenie kell sorait annak érdeké­ben, hogy meg tudjon maradni azokban az európai országokban, ahol kisebbség­ben él. Nálunk ez most kimondottan szükséges. Óriási a nyomásgyakorlás a Szerb Köztársaság vezetői részéről. Nem tetszik nekik, hogy a magyarság tudja, mit akar, vannak elképzelései, európai szinten tud politizálni, gondolkodni és megköveteli, hogy a jövőjét európai nor­mák szerint formálják.

Nem lehet pozitív jelenségként el­könyvelni, hogy az értelmiség egy része elhatárolja magát a VMDK-tóI, mert a magyarságnak igenis összefogásra van szüksége. Nem jó az, ha az értelmiség elszakad a szélesebb néprétegtől, önálló politikát folytat. Ter­mészetes, hogy ezt nem jó szemmel nézik a szabadkaiak. Hisszük azt, hogy előbb-utóbb egyességre jut a két szárny, és a közös ügy érdekében azonos úton fogunk haladni. Mi, szabadkai értelmisé­giek, pótolni igyekszünk azt a hiányt, amit az újvidékiek okoznak.

Jelenleg két nehéz feladatot látok el, hiszen Szabadka polgármestere vagyok és a Szerb Képvise­lőház tagja. Így együtt különösen nehéz, mert sokszor a napi 24 óra nem elég a problémák megoldására. Sokkal nehezebben tudom elviselni a Képviselőház­ban ránk nehezedő nyomást, azt, hogy ha pozitív javaslattal állunk elő, egyszerű­en nem vesznek figyelembe bennünket nem fogják fel, hogy indítványunk nem ellenséges szándékú. Polgármesternek lenni hálás feladat, mert a polgárok támogatása erőt ad a mindennapi munká­hoz. Igaz, csattannak olykor kisebb-na­gyobb pofonok, de úgy vélem, ez termé­szetes: nem várhatom el, hogy minden­kinek szimpatikus legyen mindaz, amit teszek és teszünk. De vannak gáncsoskodók is, vannak, akik rosszallják azt, hogy Szabadka is Európa felé kacsingat, és például nem engedi meg, hogy a kosovói szintre züllesszék le. Hát ebből adódnak nehézségek Ezek a pofonok néha sokáig sajognak, de istenem, ezen túl kell tennem magam, és tovább kell dolgoznom.

1991. május 7.
Küldje tovább ezt a cikket.

Kommentek

Ehhez a cikkhez még nem fűztek megjegyzést.

Komment írásához be kell jelentkeznie.

Legfrissebb

Egy illúzió múltja

Végel László nemzedéki művet írt. A szónak itt és nála van még ereje, értelme. Hallatlanul gazdag >

Tovább

Miskolczi: Semmibe veszik a polgárok kegyeletteljes végbúcsú iránti igényét

„Az aláírók nem ellenségei a hatalomnak, csupán szeretnék megmenteni a temetkezés Szabadkán kialakított hagyományait.” Basity Gréta >

Tovább

Reagálás A szakma becsülete című írásra

Klemm József: „Ami pedig a tükröt illeti: jómagam nem csak a tükörbe tudok tiszta lelkiismerettel nézni, >

Tovább

A város hangulatának megörzése nem kérdés

„Ez az interjú a Magyar Szóban Varjú Márta főszerkesztő döntése alapján nem jelenhetett meg.” Tómó Margaréta (Magyar >

Tovább

Vargabetű

„Mi több: lesz-e egyáltalán olyan párttárs, aki majd kiáll mellette?“ Szabó Angéla (Bozóki Antal blogja): >

Tovább

Az eurómilliós botránylista

„Milyen elvárások, miféle gazdasági szempontok szerint alakult a kiválasztott cégek rangsorolása.“ Szabó Angéla (Veszprém Kukac): >

Tovább

Építkezés- és párbeszédkísérlet – illetve ennek veszélye

A párt, annak vezetése és az MNT egyfajta „instant” értelmiségi bázisra szeretne szert tenni. Vataščin Péter (Családi >

Tovább

Ne ítélkezzünk előre!

Ugyanakkor úgy látjuk, néhány érv szólhat az „igen” mellett is. Második Nyilvánosság: >

Tovább

Nem rosszak, csak naívak

Természetesen aki elfogadta a meghívást annak sok sikert és eredményes munkát kívánok. Szőke Attila facebook bejegyzése: >

Tovább

A "biodekor" listáról

„Az egyetem autonóm felsőoktatási intézmény, amely kizárja a pártok beavatkozását.“ Vajdaság Ma: >

Tovább

Kár a bélyegért!

„Kik lesznek azok, akik még hisznek nekik?“ Bozóki Antal: >

Tovább

Terrorhangulat a Szabadkai Zeneiskolában?

"A tanárok kilencven százaléka az igazgatónő leváltása mellett szavazna, ha titkos szavazást tartanánk." Tómó Margaréta (Magyar Szó): >

Tovább