2024. június 20. csütörtök
Ma Rafael, Dina névnap van.
Alapító: Bódis Gábor & Németh Árpád (MCMXC)

Fiók

Felhasználónév:

Jelszó:

Legnépszerűbb

Kézikönyv nőknek 1955-ből

1955-ben kézikönyvet nyomtattak nőknek, amit háztartástannak neveztek. Néhány tanács következik a kézikönyvből: >

Tovább

Boszorkányperek Németországban

A németországi boszorkányperek jogtörténeti jellemzői A rengeteg ártatlan emberi életet követelő boszorkányperek tipikusan az újkori Európa, méghozzá >

Tovább

Budapesti fotók a harmincas évekből

Frank Csontos gyűjtötte össze a megsárgult fényképeket. Érdemes összevetni, mi változott (vagy nem változott) az eltelt >

Tovább

Boszorkányper Magyarországon

A szegedi boszorkányper 1728/29 „De strigis vero quae non sunt, nulla questio fiat” [1] – olvassuk Kálmán >

Tovább

Az igazi Wass Albert

Azoknak, akik nem tudják, vagy nem akarják tudni: Wass Albert a XX. század másik embertelen rendszerével >

Tovább

Fejezetek a vajdasági zsidók történetéből (8.)

MINJÁN – (héber, a. m. szám) 13 éves­nél idősebb férfiakból álló tízfős csoport – ennyi jelenlevőre >

Tovább

Kormányrendelet

Dr. Szórád gyűjtéséből származik a kormányrendelet, amelyiknek szöveghű leiratát itt tesszük közzé. A dörgedelmes dokumentum több mint fél >

Tovább

Székely Éva esete a kétféle szemű nyilassal

Székely Éva, a legendás úszóbajnok 85 éves. Életrajza szerint: „Az apukám Erdélyből jött, az anyukám >

Tovább

Budapest, 1936

A svéd közszolgálati tévé archívumában egy több mint hetvenéves, a magyar székesfővárost bemutató turisztikai filmet őriznek. >

Tovább

A porcelán unikornis

A porcelán unikornis az amerikai Keegan Wilcox rendezésében nyerte el a legjobb rövidfilm díjat. >

Tovább

A magyarok hullottak, mint a legyek

Amint azt egy korábbi írásunkban már megígértük, az e-novine engedélyével teljes egészében közöljük Bojan Tončić >

Tovább

Így kezdődött...

Kicsit megsárgult már... de olvasható még mindig. Nemrég lett nagykorú, tavaly töltötte be a tizennyolcadikat. >

Tovább

Kabaré Rt.

Simonyi Zoltán
Kabaré Rt.

Szín: parlamenti ülésterem: a honatyák gyülekeznek, várhatóan pár perc múlva kezdődik az ülés.

Keselyű: Muszaka, figyelj csak ide: hogy ne egyen meg bennünket az unalom, javas­lom, verjük meg a Zimmer pincérjét!

Muszaka: De miért?

Keselyű: Ha szónokolni akar azért, ha meg hallgat, akkor azért!

Zimmer pincére (belép, és nyomban hozzájuk fordul): Gyerekek, elhatároztam, hogy ma konstruktív leszek: döntsétek el ti, hogy ma felszólaljak-e vagy sem!

Keselyű és Muszaka (pofozzák): Te disz­nó, már megint csokornyakkendőt kötöttél!

Elnök (belép és csönget): Látom, önök már készülnek a mai munkára! Ez így van rendjén, hisz ma olyan fontos dologról kell döntenünk, mint a kukutyinfalvi másfél hek­tár bevetése. A téma jelentőségére való tekin­tettel az ülésen részt vesz Szabadság elvtárs és Kis Napóleon is. Ugorj Napóleon, add elő a javaslatot!

Napóleon: Elvtársak és elvtársnők! Alkot­mányos és törvényes fölhatalmazásunkkal összhangban kormányunk megvitatta a kuku­tyinfalvi föld bevetésének kérdését. Két ellen­tétes javaslat hangzott el: az egyik szerint a kukutyinfalvi másfél hektárt krumplival, a má­sik szerint hagymával kell bevetni. Ez rendkí­vül fontos kérdés, most nem olyan aprósá­gokról van szó, hogy egyesüljünk-e a fekete­hegyiekkel, s ezért indítványozom, hogy a kérdés sikeres megoldása érdekében módo­sítsuk az alkotmányt, s erről a lakosság népszavazással döntsön.

Piroska (ártatlan képpel): Tiltakozom! Ha továbbra is ilyen alattomos ötletekkel jöttök elő, behívom a Farkast!

Elnök: De kedves Piroska, értse meg, hogy nemzeti érdekről van szó! Itt csak az alkotmánymódosítás segít!

Zimmer pincére: De miért?

Elnök: Mert most nem babra megy a játék!

Piroska: Noná, hanem krumplira vagy hagymára!

Zimmer pincére: De hogyan lehetséges, hogy Kukutyinfalván csak másfél hektár föl­det vethetünk be, amikor tavaly ott még több ezer hektáros termőterület volt?

Elnök: Szabadság elvtárs, magyarázza már meg ezeknek az oktalanoknak!

Szabadság: Mint tudják békeszerető nép vagyunk, s ezért országunk senkivel sem áll háborúban. Hősi halottaink sajnos vannak, mert a gaz ellenség rátámadt derék fiainkra. Ezért a többi kukutyinfalvi földet kénytelenek voltunk köztemetővé átalakítani!

Zimmer pincére: Nem tűrjük tovább ezt a komédiát! Mi ellenzéki honatyák ezennel kivonulunk a teremből: tiltakozásunk jeléül, meg azért, hogy új csokornyakkendőt köt­hessek ahelyett, amit a Keselyű letépett.

Keselyű: Amíg vonulnak, javaslom, hogy csendüljön fel a Mars a Drinára! Hátha akkor ezek az imperialista bérencek rájönnek, hol a helyük!

Elnök: Miből gondolja, hogy imperialista bérencek?

Keselyű: Itt egy távirat, amit az egyik imperialista nagykövetnek küldtek, épp az imént fogtuk el: „Csokornyakkendőmet letép­ték. Stop. Küldj másikat. Stop. Hűséges pin­céred!”

Zimmer pincére (az ajtóból még vissza­fordul): De kérem, ez közönséges hamisít­vány! Ilyet én soha nem írnék!

Keselyű: Bocsánat, igaz. Most jelenti az ügyeletes lehallgató, hogy ez egy pédzser által küldött üzenet szövege.

(Az ellenzék a zene hangjaira kivonul.)

Elnök: Önök a Vosztani Szerbio című dalt hallották.

Dácsa (fitogtatja művészi ismereteit): Szó sincs róla. Bizet Carmenjából hallottuk a Torreádor áriát. Jó lenne viszont, ha valaki tényleg leszúrna egy bikát: kezdek éhes lenni.

Elnök: Te csak ne vond kétségbe az én zenei ismereteimet: mindenki tudja, hogy az én feleségem operaénekesnő, én tehát ezt jobban tudom. Különben meg ha sokat ok­vetetlenkedsz, akkor te leszel az áruló Jelcin dácsája! Akkor megnézheted magad.

Pánik (berobog): I heard, that you want make ethnic cleansing here...

Elnök: Govori srpski, da te ceo svet razume!

Pánik: Azt hallottam, hogy önök etnikai tisztogatásra készülnek, s vagy a krumplit, vagy a hagymát erőszakkal el akarják távolí­tani Kukutyinfalváról!

Napóleon: Törődjön inkább a maga dol­gával, vagy adja ide a kulcsot!

Pánik: Miféle kulcsot?

Napóleon: Hát a pénzverde kulcsát!

Pánik: Ugyan ne gyertek ilyen apróságok­kal, mikor most dobtak ki bennünket (V)ENSZ-ből! I propose...

Elnök: Szerbül, kedves Pánik.

Pánik: Szóval, javaslom, hogy kérjük a felvételünket!

Szabadság (kivörösödve tiltakozik): Majd ha a Novi York-i kikötőben álló Szob­romnál a mi zászlónkat lengeti a szél, s a miénk lesz a (V)ENSZ hivatalos nyelve! Hisz akkor végre megvalósul az álmom, hogy mindannyian egy hazában éljünk!

Pánik: Én már utaznék is Novi Yorkba, hogy benyújtsam a felvételi kérelmünket, de a repülőmből kifogyott a kerozin. Nem tudna valaki kisegíteni?

Napóleon (gúnyosan): Azt nem pajtás, legfeljebb kiutalhatok neked 15 literre szóló benzinjegyet! De tudod mit? Gondolj dicső ifjúkorodra, és pattanj biciklire!

Elnök (csenget): Uraim, ne vitatkozzanak olyasmiről, ami nincs is napirenden. Javas­lom, hogy szavazzunk az alkotmánymódosí­tásról. Mint tudják, kétharmados többségre van szükség, vagyis a lehetséges 250-ből legalább 167 szavazatra. Szóval, ki mire vok­sol?

(Szavazatszámláló kisasszonyok lázasan számolnak.)

Elnök (méltóságteljesen): Kihirdetem az eredményt A teremben jelen levő 110 képvi­selő közül ketten tartózkodtak, 16-an ellenez­ték a javaslatot, 192-en pedig támogatják.

Megvan tehát a szükséges kétharmados többség: köztársaságunk lakossága tehát re­ferendumon dönthet arról, hogy Kukutyinfal­ván krumplit vagy hagymát ültessünk. A refe­rendumot október 14-ére tűzöm ki.

Pánik: De hisz ma van október 14-e!

Elnök: Kösz, hogy figyelmeztet: elméleti­leg így még fennáll a veszély, hogy a népsza­vazás esetleg sikeres lesz; a referendumot tehát október 4-ére tűzöm ki.

Pánik: Múlt vasárnapra!? De miért akar­nak eleve sikertelen referendumot?

Elnök: Mert úgysem lenne vetőmagunk!

Zimmer pincére (új csokornyakkendővel belép az ajtón): Nincs hát, mert azt is ellop­tátok!

Elnök (csengeti: Uraim, csöndet kérek! Még fontosabb napirendi pont következik: a parlament tulajdonreformja. Transzformáci­ónkat úgy képzeljük, hogy létrehozzuk a parlamenti Kabaré Részvénytársaságot! Erre azért van szükség, mert az ország minden pénzét feléltük, és nagyon kell egy kis pótjö­vedelem! Piackutatóink szerint a parlamenti Kabaré Rt. műsora rendkívül keresett árucikk lenne az országban már csak azért is, mert nálunk a zárlat óta más úgysincs! Szabadság elvtárs, úgy tudom ön is támogatja e javasla­tot!

Szabadság: Fölösleges ecsetelnem, hogy milyen súlyos a helyzet. Ez a parlament vagy kabaré lesz, vagy megszűnik létezni!

Keselyű: Javaslom, hogy a horvát és a muzulmán nemzetiségi képviselők megtorlás­ként ne lehessenek a Kabaré Rt. tagjai, mivel honfitársaik háborút vívnak ellenünk. De ne lehessenek tagok a magyar, siptár, tót és oláh nemzetiségűek sem, mert anyaországaik nem támogatják népünk igazságos harcát.

Kis Albán: De hisz akkor önök etnikailag tiszta kabarét hoznak létre!

Dácsa: Te csak ne szólj közbe. Vagy tán tudod, hogy ki írta a Gorski vijenacot?

Kis Albán (megszeppenést mimelve): Higgyék el, kérem, nem én írtam!

Sólymos (rendőrminiszteri szigorral): Őrség, elfogni! Ha most tagadja is, reggelre majd bevallja.

Autonomisták (kórusban): Hogy a Kis Albánt elviszik az még hagyján, de talán megszívlelendő az a javaslat, hogy mégsem kéne etnikailag tiszta kabarét alakítani!

Virágnevelő Misi: Javaslom, hogy kabarénk első bemutatóját Herkócán tartsuk! Önök csak ne féljenek etnikailag tiszta kaba­rét létrehozni. Nincs mitől félniük, ha már én, mint magyar nem félek a szerb kabarétól!

(Hadonászni kezd a pisztolyával, ami beleakad egy zsinórba, mire legördül a függöny.)

Ui. Mindennemű hasonlóság a valóság­ban létező parlamentekkel, élő szemé­lyekkel, kijelentéseikkel vagy gondolko­dásmódjukkal kizárólag, de még véletle­nül sem, a véletlen műve!

1992. október 14.
Küldje tovább ezt a cikket.

Kommentek

Ehhez a cikkhez még nem fűztek megjegyzést.

Komment írásához be kell jelentkeznie.

Legfrissebb

A márciusi ifjak

Az etnikai és vallási különbségek szemükben semmit sem számítottak. Valamennyien polgárnak, éspedig egyszerre magyar és világpolgárnak >

Tovább

Találkozás Mengelével Auschwitzban – egy hiteles szemtanú

A The Times páratlan kortörténeti dokumentumnak minősíti azt a naplót, amelynek legfontosabb részét Auschwitzban, titokban írt >

Tovább

A második világháborút a zsidógyűlölet okozta

Yehuda Bauer, aki egyben a Yad Vashem tudományos tanácsadója, élesen bírálja, hogy Közép- és Kelet-Európában kiforgatják >

Tovább

Puskás fizette a szurkolókat

– Nem értelek, Öcsi- jegyezte meg Papp. Te azért panaszkodsz, hogy alig hallasz magyar szót Spanyolországban. >

Tovább

Ezen a napon

63 évvel ezelőtt, ezen a napon, így kezdődött az a történet, amelyet 60 évvel később "Valahogy >

Tovább

A nyilvánosságban megélt élet – Rajk László (1949-2019)

Amikor Rajk Lászlóval 2002-ben az utolsó interjút készítettem édesanyjáról, Rajk Júliáról szóló életrajzi kötetemhez, búcsúzásnál megígértem >

Tovább

Június 28. Versailles

Magyarországra nézve hátrányos (trianoni) békeszerződés előreprogramozott volt. De nemcsak erről hallgat a magyar történelemírás. Hiszen a >

Tovább

Az „anyások” közutálat tárgyai lettek

1938. november 11-én 11 órakor az egész országban megszólaltak a harangok, megállt a forgalom, két percre >

Tovább

„Ez nem az én forradalmam”? – Ady Endre és az őszirózsás forradalom

Alighogy Ady Endre 41 évesen elhunyt a városligeti Liget Szanatóriumban, megkezdődött – és majd az 1920-as >

Tovább

Az igazi Wass Albert

Azoknak, akik nem tudják, vagy nem akarják tudni: Wass Albert a XX. század másik embertelen rendszerével >

Tovább

A magyar lány, aki az albánok Sisije akart lenni

„Aztán találkoztam a királlyal, és mint a mesékben, meglátni és megszeretni valójában csak egy pillanat műve >

Tovább

Odbijen predlod ya rehabilitaciju Tibora Kiša: Nije nevina žrtva partizana

Vrbašanin Tibor Kiš, nekadašnji visoki činovnik šećerane u Vrbasu i "turanjski lovac", čiju je rehabilitaciju osporavala >

Tovább