2024. május 19. vasárnap
Ma Ivó, Iván, Milán névnap van.
Alapító: Bódis Gábor & Németh Árpád (MCMXC)

Fiók

Felhasználónév:

Jelszó:

Legnépszerűbb

Kézikönyv nőknek 1955-ből

1955-ben kézikönyvet nyomtattak nőknek, amit háztartástannak neveztek. Néhány tanács következik a kézikönyvből: >

Tovább

Boszorkányperek Németországban

A németországi boszorkányperek jogtörténeti jellemzői A rengeteg ártatlan emberi életet követelő boszorkányperek tipikusan az újkori Európa, méghozzá >

Tovább

Budapesti fotók a harmincas évekből

Frank Csontos gyűjtötte össze a megsárgult fényképeket. Érdemes összevetni, mi változott (vagy nem változott) az eltelt >

Tovább

Boszorkányper Magyarországon

A szegedi boszorkányper 1728/29 „De strigis vero quae non sunt, nulla questio fiat” [1] – olvassuk Kálmán >

Tovább

Az igazi Wass Albert

Azoknak, akik nem tudják, vagy nem akarják tudni: Wass Albert a XX. század másik embertelen rendszerével >

Tovább

Fejezetek a vajdasági zsidók történetéből (8.)

MINJÁN – (héber, a. m. szám) 13 éves­nél idősebb férfiakból álló tízfős csoport – ennyi jelenlevőre >

Tovább

Kormányrendelet

Dr. Szórád gyűjtéséből származik a kormányrendelet, amelyiknek szöveghű leiratát itt tesszük közzé. A dörgedelmes dokumentum több mint fél >

Tovább

Székely Éva esete a kétféle szemű nyilassal

Székely Éva, a legendás úszóbajnok 85 éves. Életrajza szerint: „Az apukám Erdélyből jött, az anyukám >

Tovább

Budapest, 1936

A svéd közszolgálati tévé archívumában egy több mint hetvenéves, a magyar székesfővárost bemutató turisztikai filmet őriznek. >

Tovább

A porcelán unikornis

A porcelán unikornis az amerikai Keegan Wilcox rendezésében nyerte el a legjobb rövidfilm díjat. >

Tovább

A magyarok hullottak, mint a legyek

Amint azt egy korábbi írásunkban már megígértük, az e-novine engedélyével teljes egészében közöljük Bojan Tončić >

Tovább

Így kezdődött...

Kicsit megsárgult már... de olvasható még mindig. Nemrég lett nagykorú, tavaly töltötte be a tizennyolcadikat. >

Tovább

Maastricht, majd rükverc

Kovács László
Kovács László
Maastricht, majd rükverc
Pablo Picasso: Guernica (1937)

Az Európai Közösség a minapi maastrichti csúcsértekezlete után, amelyen a tizenkettek elkötelezték magukat külpoliti­kai lépéseik összehangolása mellett, az agonizáló Jugoszlávia, illetve annak két köztársasága, Szlovénia és Horvátország elismerésének kérdésében máris bebizo­nyították, hogy a boldoguláshoz, azaz az új európai házhoz tartógerendának nem elég a gazdasági téren elért egyetértés.

A politikai kérdések összehangolása nélkül a fejükre szakad a tető. A tizenkettek a már „látott” és „játszott” balkáni útvesztőkben ismét tanúbizonyságát tették annak, hogy az új, az épülő Európa nem tud szabadulni régi történelmi alapjaitól, nem tudja magát túltenni a németek és a franciák, a britek meg a többiek, a németek és mindenki, a katolikusok és a reformátu­sok, a régi és új „császárságok”, valamint a kicsik és nagyok között levő ellentéte­ken.

Lapzártakor, hétfőn délután, az EK tu­catnyi külügyminisztere épphogy megkezdte a legújabb „Genscher kontra tizen­egyek” fedőnevű csatát. A téma, és a névleges tét Szlovénia meg Horvátország elismerése. Lényegében persze a világvi­szonylatban kialakuló új erőviszonyokról, illetve arról van itt szó, hogy ki az úr a házban? Az egyesült, egyre magasabbra törő Németország? Vagy a Biztonsági Ta­nács két állandó tagja, Franciaország és Nagy-Britannia? Együtt vagy külön-külön? Esetleg a rapszodikus, de gazdaságilag izmos Olaszország? Vagy bármelyikük szövetsége a kicsik és közepesek teljes vagy megosztott táborában?

Németország mindenesetre kimondta: karácsonyig elismeri Szlovénia és Horvát­ország szuverenitását, nemzetközi jogi szubjektivitását. Beavatottak tudni vélik, hogy a német kormány csütörtöki ülésén ezt az ígéretet a számottevő nyomások ellenére is beváltja. A nyomás pedig ugyancsak jelentős, mert még a volt (vagy vélt) vélemény- és szándékszövetségesek is leléptek, magára hagyva a csökönyös és rátarti németeket.

Mint ismeretes, vasárnap az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa egyhangúlag elfogadta 724. számú határozatát, amelynek értel­mében egy 25 tagú csoport (katonai, rendőr-, kommunikációs stb. szakértő) utazik Jugoszláviába, hogy előkészítse a kéksisakosok esetleges jövetelét, illetve, ha itt tartós béke valósul meg, megfelelő időben és helyen történő elhelyezését. Közben megismerkednek a helyzettel, ta­nulmányozzák és figyelemmel kísérik azt.

Bush amerikai elnök a minap, miután az amerikai külpolitika jó néhány szaltót ve­tett már a jugoszláviai válság ügyében, most hangot adott véleményének, óva intve minden szövetségest, főleg Német­országot, hogy tartózkodjon az olyan elha­markodott lépésektől, mint Szlovénia és Horvátország soron kívüli és egyéni elis­merése, ugyanis a háború átterjedhet nemcsak más jugoszláv köztársaságokra, hanem lángra lobbanthatja az egész régiót. Megszeppent ettől a hangoskodó Ausztria is, megingott Róma önbizalma, Franciaország pedig közös kritériumok ki­dolgozását sürgeti, amelyek alapján – az elismerést megelőzően – megmérettetne Ljubljana meg Zágráb is, ugyanakkor Ki­jev, Minszk, sőt Moszkva is. London to­vábbra is mindent ellenez, amit Bonn sürget. Az IRA hétfői londoni bombamerényleteitől a briteknek végképp elment a kedvük mindennemű szecessziós törekvés támogatásától.

Hogy fest tehát a jugoszláv válság nemzetközi (torz) tükörképe, és milyenek a kilátások? Az ENSZ tovább tanulmá­nyoz, mintha az igencsak hozzáértő Vance nem látott volna eleget. Vagy Carrington lord, esetleg a fehér zubbonyos EK megfi­gyelők. Vukovár talán nem volt elég kép­letes? Vagy Dubrovnik? A szinte vala­mennyi nemzetet és kisebbséget magába foglaló menekültáradat? A sok hullazsák, katonasír? A tizenkét brüsszeli mágus va­lószínűleg kitalál valamit, hogy „az egység is megmaradjon”, de Genscherék orcáját se érje szégyenpír. Mire a Napló az olva­sók kezébe kerül, fogadni merek, vagy azt ötlik ki, hogy valamennyi újonnan (?) létrejött európai államot közös kritériumok alapján kell és lehet elismerni (méghozzá csak akkor, ha azok kötelezettséget vállal­nak a határkérdések és a politikai viták békés úton történő rendezése mellett, tiszteletben tartva és szavatolva az emberi és kisebbségi jogokat), vagy azt a megol­dást választják, hogy egyszerre ismerik el mind a hat köztársaságot, amelyek azután újra megkezdhetik vég nélküli tárgyalásai­kat a közös, ködös, laza, lazább vagy minden kapcsolat nélküli jövőről. Ily mó­don időt nyer a közösség is, Bonn sem szenved csúfos vereséget már első, egyfajta erőpróbát jelentő szólómutatványa alkalmával, Jugoszláviában pedig lesz, ami lesz.

Ez egy kicsit 1956-ra és az ENSZ-ben akkor felvetett magyar kérdésre emlékez­tet. Ugyanakkor tört ki ugyanis a szuezi válság is. Az nem volt kérdéses, és most sem az, melyik témára helyezte a fő hangsúlyt a világszervezet. A Nyugat, de főleg az CJSA most a széteső Szovjetunió, és az ott felhalmozott atomfegyverek el­lenőrzésével van elfoglalva. A jugoszláv rendezéshez pedig oly módon viszonyul, hogy minduntalan érezteti, nincs kőola­junk. Sajnos, nem vagyunk Kuvait, ezért túl sokba kerülünk. Másnak is, magunk­nak is.

Közben a Jugoszláviában dúló, és most újult erővel tomboló polgárháború vezérei és parancsolói tovább fújják a harci kürtö­ket. A JNH lövi Eszéket, de egységei lassan visszavonulnak Szerbia, Crna Gora és főleg Bosznia-Hercegovina területére. A horvát fegyveresek megpróbálják visszaszerezni a JNH és a szerb szabadcsapatok által elfoglalt területeket. Éjszakánként te­herautók százai fogdossák össze ország szerte a jövő nemzedékét, és viszik a halálba. Hontalanok tízezrei lepték el a jeges utakat. Az ország a népek vándorútja lett. A háború és béke urai Belgrádban meg Zágrábban nyeregben maradtak. A demokrácia és reformok helyetti távlat: a vérengzés folytatása, a gyökérevés és a bunkó. Pedig az egyenlőség – ha a testvé­riség már nem is – még lehetséges, sőt jelen esetben törvényszerű. Az elesettek sírjait jelző keresztek és kopjafák ugyanis mind, mind egyformák.

1991. december 18.
Küldje tovább ezt a cikket.

Kommentek

Ehhez a cikkhez még nem fűztek megjegyzést.

Komment írásához be kell jelentkeznie.

Legfrissebb

A márciusi ifjak

Az etnikai és vallási különbségek szemükben semmit sem számítottak. Valamennyien polgárnak, éspedig egyszerre magyar és világpolgárnak >

Tovább

Találkozás Mengelével Auschwitzban – egy hiteles szemtanú

A The Times páratlan kortörténeti dokumentumnak minősíti azt a naplót, amelynek legfontosabb részét Auschwitzban, titokban írt >

Tovább

A második világháborút a zsidógyűlölet okozta

Yehuda Bauer, aki egyben a Yad Vashem tudományos tanácsadója, élesen bírálja, hogy Közép- és Kelet-Európában kiforgatják >

Tovább

Puskás fizette a szurkolókat

– Nem értelek, Öcsi- jegyezte meg Papp. Te azért panaszkodsz, hogy alig hallasz magyar szót Spanyolországban. >

Tovább

Ezen a napon

63 évvel ezelőtt, ezen a napon, így kezdődött az a történet, amelyet 60 évvel később "Valahogy >

Tovább

A nyilvánosságban megélt élet – Rajk László (1949-2019)

Amikor Rajk Lászlóval 2002-ben az utolsó interjút készítettem édesanyjáról, Rajk Júliáról szóló életrajzi kötetemhez, búcsúzásnál megígértem >

Tovább

Június 28. Versailles

Magyarországra nézve hátrányos (trianoni) békeszerződés előreprogramozott volt. De nemcsak erről hallgat a magyar történelemírás. Hiszen a >

Tovább

Az „anyások” közutálat tárgyai lettek

1938. november 11-én 11 órakor az egész országban megszólaltak a harangok, megállt a forgalom, két percre >

Tovább

„Ez nem az én forradalmam”? – Ady Endre és az őszirózsás forradalom

Alighogy Ady Endre 41 évesen elhunyt a városligeti Liget Szanatóriumban, megkezdődött – és majd az 1920-as >

Tovább

Az igazi Wass Albert

Azoknak, akik nem tudják, vagy nem akarják tudni: Wass Albert a XX. század másik embertelen rendszerével >

Tovább

A magyar lány, aki az albánok Sisije akart lenni

„Aztán találkoztam a királlyal, és mint a mesékben, meglátni és megszeretni valójában csak egy pillanat műve >

Tovább

Odbijen predlod ya rehabilitaciju Tibora Kiša: Nije nevina žrtva partizana

Vrbašanin Tibor Kiš, nekadašnji visoki činovnik šećerane u Vrbasu i "turanjski lovac", čiju je rehabilitaciju osporavala >

Tovább