2023. szeptember 27. Szerda
Ma Adalbert, Vince névnap van.
Alapító: Bódis Gábor & Németh Árpád (MCMXC)

Fiók

Felhasználónév:

Jelszó:

Legnépszerűbb

Tisztelt Bódis Gábor!

Engedje meg, hogy röviden válaszoljak a Napló 28. számá­ban közölt vezércikkének néhány mondatára. >

Tovább

Pornó anziksz

Nem is sejted, Szilvia, mostanában mennyit ábrándozok a fenekedről. Pe­dig tizenegynaponta kimondottan ezért vonulok a guggolva >

Tovább

Egy levél a szabadkai szökőkútról - a szökőkútért

A szabadkai főtéren lévő (zöld) Zsolnay-szökőkutat 1985-ben avatták fel. A polgárok szívükbe zárták, és örömet leltek >

Tovább

Csetnikek és usztasák

MÁSKÉNT EZ NEM TÖRTÉNHETETT! Azok után sem, hogy Belgrádból, illetve Zágrábból a vasárnap esti maksimiri polgárháborút előre >

Tovább

Tanmesék felnőtteknek

Csak kevés embernek adatik meg a látnoki képesség, engem viszont igenis ilyen kivételes hajlammal áldott meg >

Tovább

Két kezünket összetéve…

Három dologról szeretnék említést tenni, talán nyomot is hagyni, június harmadik vasárnapjának éjszakáján készült rövid >

Tovább

Szárnyát vagy combját?

Az előző részben az olaszos ízek voltak az étlapon, gasztronómiai naplóm folytatásában a kicsi kínai falatkák >

Tovább

It's toasted

Rengeteg katonatörténetet hallottam már, a legtöbb vicces kis sztori, kerülve a komoly dolgok ecsetelését. Inkább anekdoták >

Tovább

Tisztelt Ágoston András!

Sokáig töprengtem, válaszoljak-e egyál­talán levelére, amelynek felszólító hangne­me – őszintén megvallva – egy magunk mögött vélt >

Tovább

Pásztornak, Végelnek egy a hangja

A megújulás ambíciójáról, a megújulás és az összefogás esélyéről beszélt Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség >

Tovább

Isten éltesse, Tanár úr!

Az egyetemen még szerencsém volt dr. Szeli István előadásait hallgatni. Soha nem jött készü­letlenül, soha nem >

Tovább

Lelkierő és türelem

Újvidéken szálltunk fel a Belgrád-Bécs nemzetközi gyorsra. Egy hatüléses fülke, a szemközti oldalon két munkásformájú ember >

Tovább

Fokozódik a helyzetünk

Hornyik Miklós
Hornyik Miklós

Elmondom nektek, gyerekek, mit kapta­tok ajándékba karácsony táján Állam bácsitól, az Öreg Krampusztól. Elmondom, hogy mit hozott a puttonyában suttyomban.

Az egyik kezében virgács volt a Vén Mihasz­nának, a másik kezében pedig három csillogó csomagocska.

A virgáccsal tréfásan megfenyegetett ben­nünket, felnőtteket, a csillogó csomagocskákat pedig a többi ajándék mellé, a fenyőfa alá tette. Aztán halkan, hogy fel ne ébresszen benneteket, nagyon halkan elkeszegelt.

Kibontottuk a csomagocskákat, és volt mit látnunk. Az Agg Imposztor a köztársasági okta­tásügyi törvénytervezeteket csomagolta csillámló papírba. De egy árva diót, egy szem mogyorót nem tett melléjük.

Vagy a címzettel van baj, vagy a feladóval, mondogattuk akkoriban, lóvá tett szülők, sokfelé és egyre hangosabban; egyre hangosabban mél­tatlankodva. Jó, jó, válaszolta az Öreg valahon­nan a magasból, megnyitok én, meg biz én néhány nemzetiségi tagozatot a gimnáziumok­ban, csak ne ugráljatok folyton. Széles az ország­út, elférünk rajta. Eszembe nem jutott volna megnyirbálni az én kis barátaim jogait. Elírás tőrtént, sajtóhiba. Majd menet közben kijavítom.

Húsvétra – mit hozott az ugrifüles tapsifüles, gyerekek? – a szelíd pannon rónán végighullám­zott a hír, hogy esetlég nem lesz pénz a vajdasá­gi magyar lapok némelyikének a fenntartására. Zsugori lett az Öreg Krampusz, fogához veri a garast. Ha nem oldja meg a pénzeszacskóját, rebesgették az emberek, megtörténhet, hogy e tejjel-mézzel stb. folyó tartományban nem jelenik meg többé a Mézeskalács, a Jó Pajtás, a Képes Ifjúság, a Dolgozók. Azt mondta az Öreg, hogy lassan-lassan nálunk is kezdetét veszi majd a piacgazdaság.

Úgy is lett. Szép csendben nálunk is kezdetét vette a nemzetiségi jogokkal való piacgazdaság.

No, erre megint elkezdtünk ugrálni.

Ne ugráljatok olyan nagyon, szólt békítően az Öreg Krampusz. Megint csak félreértelmezitek az eszmei hozzáállásomat Egyrészt úgy még soha­sem volt, hogy sehogyse lett volna, ugye, más­részt mindenütt jó, de legfehérebb a konyhakredenc. Öt perc türelmet! Épp csak összehívok egy tartományi szintű szakértői tanács­kozást a lekvárzsibbasztó gépek behozatali programjával kapcsolatosan, aztán majd meg­vizsgálom egyébként indokolatlan követeléseitek valós tényálladékát.

E körmönfont magyarázat hallatán felszámo­lásra ítélt lapjaink főszerkesztői és munkatársai menten bozótlázat kaptak, a soraikban túlsúlyba jutott gyengébb idegzetű nőnemű egyedek pe­dig, mintegy ráadásként, visítógörcsöt is.

Találjátok ki: Szent György-napján, kikelet­kor, mit hozott a gólyamadár? Őkelme biz sem­mit sem hozott, helyette az Öreg Krampusz érkezett meg, iszákjában a nyelvhasználatról szó­ló köztársasági törvénytervezettel.

– Törvényes szabályozás nélkül a nyelvünket tetszés szerint használni illetlenség – mondta szelíd korholással, és eloldalgott.

Egy hét nem sok, annyi sem múlt el, s a Tisza-mellék falvaiban az éj leple alatt festékes-vödröket locsogtató nemzetiségek árnyalakjai tü­nedeztek fel. Titkos munkálkodásuk nyomán a fehérre, meszelt, takaros házfalakon pirkadatig megsokasodtak a tiltakozó feliratok. A közérthe­tőség kedvéért összekapcsolt formában: állam- és világnyelven fejezték ki a népakaratot, hogy a rend intelligensebb őrei megértsék, miről is van szó. A nagy kifejező erejű szókombináció úgy hangzott, hogy: ALÄRMKURAC.

Mondott szóból ért az ember.

Egyedem-begyedem, haszontalan gyerekem, azt kérdezed, vajon mit tartalmaz a kérdéses törvénytervezet. Elmondom én ezt is.

Annyit mond e tervezet, hogy a többségi nemzet és a nemzetkisebbségek nyelve teljesen és maradéktalanul egyenrangú, csak a többségi nemzeté magától értetődően egyenrangúbb. Ez úgy értendő, hogy min­dig, mindenhol és min­den körülmények között használni kell, mert kü­lönben elkopik. A fenn­forgó írásmódok is egyenrangúak, a cirill be­tűs írás azonban valame­lyest elsőbbséget élvez, mindig, mindenhol és minden körülmények kö­zött, mert most ilyen a helyzet: fokozódik.

Nekünk, szülőknek ezúttal nem is lesz időnk ugrálásra, mert ezt a törvényecskét a Köztársasá­gi Képviselőház immáron sürgősségi eljárással hozza meg.

Máskülönben viszont a nemzetiségi nyelvek egyenrangúsítása a községek hatáskörébe tarto­zik olyaténképp, hogy vagy pártolják, vagy egyál­talán nem pártolják ezt az ötletet.

Mivel a fél életünket eddig is oda-vissza fordításban éltük le, e tekintetben a helyzetünk gyakorlatilag alig fokozódik. Saját jól felfogott érdekünkben azonban mégse hanyagoljuk el a közegészségügyi megelőzést. Államszuverenitásunk megóvása és kfdomborítása végett köztár­saságunk összlakosságának egyharmada máris elkezdheti az intenzív logopédiai gyakorlatokat (Dadogósak előnyben. A pöszékkel nem bajlód­hatunk, mert sürget az idő.)

Pažnja! Pozor! Figyelem! Achtung! Földrajzi és helységnevek, utcanevek és közlekedési jelek, cégjelzések, okmányok, pecsétek, egyéb hivata­los elnevezések és más jelek esetében az egyen-rangúbb cirill betűs írás a kötelező, erre tessék odafigyelni.

Az ne jelentsen akadályt, hogy koldusbotra támaszkodó nemzetgazdaságunk némi megtántorodásnak néz majd elébe. Aszaltszilva- és vad­nyúlkivitelünk dollárbevételéből fedezhetők a kiadások. A központi államhivatal ezennel elren­deli az államnyelvre szakosodott címfestők és az  ­okleveles falmázolók azonnali általános mozgósí­tását és homvédelmi célú gyakorlatoztatását. A törvény becikkelyezésének napja állami ünneppé nyilváníttatik.

Csalimese ez, gyerekek, hát szépen figyelje­tek.

Mert még nem mondtam el a tiltó és a zárórendelkezéseket.

Azt mondja az Öreg Krampusz:

Ha Durbints sógort bűnös mulasztáson érik a szóban forgó törvény valamely rendelkezésének érvényesítése tekintetében: 1) nyomban foganatosíttassák ellene bűnvádi eljárás, 2) haladéktalanul vezettessék elő, mégpedig személyesen, 3) három hónaptól három évig terjedő tömlöcbüntetéssel sújtassák, 4) a törvény szigorát két, államilag felhatalmazott porkoláb szüntelenül felügyelni köteles. Az elkövető cellájának berendezési tárgyai: 1) (egy) db kemény priccs, 1 (egy) db kényelmetlen bádogvödör, fedő nélkül és az államelnök üveges tekintetű képmása a falon.

Kivételesen súlyos kihágás esetében Durbints sógor fosz­tassák meg a helybeli önkéntes tűzoltótestület választmányában betöltött tiszteletbeli tagságától, a teremtésit az ilyen bitang embernek. Mellesleg: az eljárást kérheti az anyanyelvén lefolytathatni, ám ha maradt egy csöpp józan esze, e jogának gyakorlásától el fog tekinteni, mivel az egyidejű össze-vissza fordítás szédelgéssel járó fülzúgást okozhat az öttagú büntetőtanács elnökének, s ezáltal fokozódhat a tanácselnöknek a sógor személyével szemben való természetes és indo­kolt ellenszenve.

Azt álmodtam továbbá, írja Karinthy, hogy két macska voltam, és játszottam egymással.

1990. május 16.
Küldje tovább ezt a cikket.

Kommentek

Ehhez a cikkhez még nem fűztek megjegyzést.

Komment írásához be kell jelentkeznie.

Legfrissebb

Egy illúzió múltja

Végel László nemzedéki művet írt. A szónak itt és nála van még ereje, értelme. Hallatlanul gazdag >

Tovább

Miskolczi: Semmibe veszik a polgárok kegyeletteljes végbúcsú iránti igényét

„Az aláírók nem ellenségei a hatalomnak, csupán szeretnék megmenteni a temetkezés Szabadkán kialakított hagyományait.” Basity Gréta >

Tovább

Reagálás A szakma becsülete című írásra

Klemm József: „Ami pedig a tükröt illeti: jómagam nem csak a tükörbe tudok tiszta lelkiismerettel nézni, >

Tovább

A város hangulatának megörzése nem kérdés

„Ez az interjú a Magyar Szóban Varjú Márta főszerkesztő döntése alapján nem jelenhetett meg.” Tómó Margaréta (Magyar >

Tovább

Vargabetű

„Mi több: lesz-e egyáltalán olyan párttárs, aki majd kiáll mellette?“ Szabó Angéla (Bozóki Antal blogja): >

Tovább

Az eurómilliós botránylista

„Milyen elvárások, miféle gazdasági szempontok szerint alakult a kiválasztott cégek rangsorolása.“ Szabó Angéla (Veszprém Kukac): >

Tovább

Építkezés- és párbeszédkísérlet – illetve ennek veszélye

A párt, annak vezetése és az MNT egyfajta „instant” értelmiségi bázisra szeretne szert tenni. Vataščin Péter (Családi >

Tovább

Ne ítélkezzünk előre!

Ugyanakkor úgy látjuk, néhány érv szólhat az „igen” mellett is. Második Nyilvánosság: >

Tovább

Nem rosszak, csak naívak

Természetesen aki elfogadta a meghívást annak sok sikert és eredményes munkát kívánok. Szőke Attila facebook bejegyzése: >

Tovább

A "biodekor" listáról

„Az egyetem autonóm felsőoktatási intézmény, amely kizárja a pártok beavatkozását.“ Vajdaság Ma: >

Tovább

Kár a bélyegért!

„Kik lesznek azok, akik még hisznek nekik?“ Bozóki Antal: >

Tovább

Terrorhangulat a Szabadkai Zeneiskolában?

"A tanárok kilencven százaléka az igazgatónő leváltása mellett szavazna, ha titkos szavazást tartanánk." Tómó Margaréta (Magyar Szó): >

Tovább